2890 Tata, Ady Endre u. 67.
Tel.: +36 34 380 935 | 
E-mail:  

Könyvvizsgálat

A KÖTELEZŐ KÖNYVVIZSGÁLAT A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló e törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó (a konszolidálásba bevont vállalkozások együttes) vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.A könyvvizsgálat fontos funkciója, hogy növeli a megbízhatóságot a bezsámolókban közzétett információkkal kapcsolatban. Ezen keresztül a könyvvizsgálat növeli a forgalom biztonságát.A jogszabályok egyes esetekben kötelezővé teszik a könyvvizsgálat végrehajtását.A szabályok jórészt a nagyobb forgalommal, így nagyobb költségvetési kapcsolattal rendelkező vállalkozások a nagyobb adóbevétel védelme, illetve bizonyos munkavállalói létszám felett a munkavállalói járandóságok biztonsága érdekében teszik kötelezővé a könyvvizsgálatot. A kötelező könyvvizsgálat >>>

A KÖNYVVIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA A könyvvizsgálat során vizsgálatra kerül a vállalkozás könyvelése, illetve a beszámoló helyessége és összevetésre kerül az irányadó jogszabályokkal. A könyvvizsgálat során titoktartási és jogsértésekkel kapcsolatos szabályok irányadók A könyvvizsgálat lefolytatása >>>

A KÖNYVVIZSGÁLATI JELENTÉS SZABÁLYAI A könyvvizsgálat lefolytatását, annak eredményét a könyvvizsgálati jelentésben kerül rögzítésre. A könyvvizsgálat tartalma jogszabályban meghatározott, illetve az a vállalkozás legfőbb szerve által elfogadandó. A könyvvizsgálati jelentésre letétbe helyezési és nyilvánosságra hozatali kötelezettségek irányadók. A könyvvizsgálati jelentés szabályai >>>

A KÖNYVIZSGÁLATI ZÁRADÉK JELENTŐSÉGE A könyvizsgálati záradék a könyvvizsgálat során elvégzett vizsgálatok összefoglalása, amelybe záradéki formában a könyvvizsgáló nyilatkozik a beszámoló jogszabályoknak való megfelelőségéről és a a valós és megbízható kép nyújtása követelményének való megfelelésről. A könyvvizsgálati záradék jelentősége >>>